Friday, 19 April 2013

KSSR - Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 1 - 3

Perhatian Kepada Guru yang mengajar Mata pelajaran Pendidikan Moral KSSR Tahun 1-3 
Penambahbaikan Dokumen Standard Prestasi (DSP) Pendidikan Moral Tahun 1-3 telah dibuat pada tahun awal tahun 2013.....Sila rujuk kepada DSP yang terbaru di laman web LP ....Sila print versi yang terbaru dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain....Terdapat 70-80 % perubahan ....Sila maklumkan kepada semua Kawan-kawan yang mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Moral...
http://www.moe.gov.my/lp/index.php?option=com_content&view=category&id=73%3Astandard-prestasi

Saturday, 6 April 2013

i-THINK

Program i-THINK, Peta Pemikiran diperkenalkan. Peta Pemikiran bukan kurikulum yang baru, tetapi merupakan alat berfikir yang membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih bermakna.


Peta Pemikiran adalah merupakan alat berfikir yang dipersembahkan dalam 8 bentuk Peta Pemikiran 

secara visual yang mudah digunapakai dan difahami merentas kurikulum. Setiap Peta Pemikiran mempunyai proses pemikiran tersendiri. Penggunaan peta ini boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran.