Monday, 14 July 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN/ SEMESTER KSSR (TAHAP 2) - CONTOH PENYEDIAAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4


MINGGU


STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD  PRESTASI

CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
Minggu
1
2 – 3
Januari
2014


Minggu
2
6-10
Januari
2014


Minggu
3
13-17
Januari
2014
1.Kepercayaan Kepada
Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.1 Menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran
Pada akhir pembelajaran , murid dapat:

1.1.1 Menyenaraikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

1.1.2 Menerangkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai dan kepercayaan jiran

1.1.3 Menyedari kepentingan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

1

2

3

  

4


56

Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

Murid menerangkan kebaikan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan

Murid mendemonstrasikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran
dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohiRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN/ SEMESTER KSSR (TAHAP 1) - CONTOH PENYEDIAAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 


BIL
1
Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta
alam dan mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan agama masing-masing
selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.1 Menghormati kepelbagaian perayaan
1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia.
B1D11E1
Boleh  menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

1-3

1.1.2 Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh
warga sekolah.


1.1.3 Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah.
B2D11E1
Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah

B2D11E2
Boleh menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah

B2D11E3
Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah

1.1.4 Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah.
1.1.5 Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah.
B3D11E1
Boleh mengamalkan sikap menghormati   pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah mengikut arahan


B4D11E1
Boleh  mengamalkan sikap menghormati   pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah tanpa disuruh

B5D11E1
Boleh mengamalkan dan memupuk sikap   menghormati   pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah

B6D11E1
Sentiasa mengamalkan sikap  menghormati    perayaan yang disambut oleh warga sekolah dalam pelbagai situasi dan boleh dicontohi


2
2. Baik hati

Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.

2.1 Memberi bantuan kepada warga sekolah
2.1.1 Menyatakan cara membantu warga sekolah.

B1D7E1
Boleh menyatakan cara membantu warga sekolah

4-6
2.1.2 Menyenaraikan kepentingan membantu warga
sekolah.

B2D7E1
Boleh menjelaskan kepentingan membantu warga sekolah

2.1.3 Menceritakan perasaan setelah membantu warga
sekolah.


2.1.4 Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga sekolah.

B4D7E1
Boleh menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah.

B3D7E1
Boleh mengamalkan sikap membantu warga sekolah

B5D7E1
Boleh mengamalkan dan memupuk sikap membantu warga sekolah.

B6D7E1
Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap saling membantu warga sekolah dengan tulus ikhlas dan boleh dicontohi
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN/ SEMESTER KBSR - CONTOH PENYEDIAAN


Pedagogi

11.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya
Tuhan sebagai pencipta
alam dan mematuhi
segala suruhan Nya
berlandaskan pegangan
agama masing-masing
selaras dengan prinsip
Rukun Negara.
Agama penyuluh kehidupan

Masyarakat di Malaysia menganut pelbagai agama
v    Ketahui dan kenali anutan agama orang lain
Menghormati anutan agama orang lain
i. Bercerita tentang agama yang dianuti

ii. Menerangkan identiti agama yang dianuti
~bercerita


2
61.2014-
10.1.2014

1.2 Kebersihan Fizikal  
    dan Mental

Kebersihan dan
kesihatan diri serta
pemikiran yang sihat dan
positif dalam setiap
perlakuan.

Kebersihan diri asas kesihatan

Kepentingan kesihatan diri dalam kehidupan
v  Kebersihan anggota badan

Menjaga kebersihan
anggota badan

i. Menyanyikan lagu bertemakan “Kebersihan Diri”

ii. Tunjuk cara menjaga kebersihan diri

~nyanyian


3
4
TAHUN BARU CINA
27.1.2014-31.1.2014

5


ELM3023E: Bengkel Transformasi KBSR dan KSSR: Unit TESL S4 (11 Julai 2014)

ELM3023E Table 3

8.

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,  SLT) SetiapTajuk
Interaksi Bersemuka
Interaksi
Bukan  Bersemuka
Jumlah

Kuliah
Amali
Tutorial
Pentaksiran
Pembelajaran Kendiri  (s/s kuliah)
Lain-lain (Tugasan/ulang
kajidll)
Pengenalan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

2

1

2

5
Persediaan Rancangan Pelajaran Semester dan Rancangan Harian Pendidikan Moral

2

1

2

5
Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral

4

2

4

10
Strategi dan Kaedah dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral

6

3

6

15
Aplikasi Kemahiran dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral

2

1

2

5
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

2

1

2

5
PersembahanPengajaranMikro dan MakroPendidikan Moral

10

5

10

15
PenilaianPengajaranMakro

2

1

2

5
KerjaKursus / Amali


45
45
UlangkajiPeperiksaan0
Peperiksaan


0
Jumlah
30
0
15
0
30
45
120
19.
RujukanAsas
Abdul Rahman Md. Aroff& Chang L.H (1994). Pendidikan Moral: Siripendidikan. Kuala Lumpur: Longman Sdn. Bhd.

Mukherjee, H,J,E, Chang, L.H., dan N. S. Rajendran (1992). Strategi pengajaran pendidikan MoralKBSM. Petaling Jaya Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian Sukatan Pendidikan Moral Tahun 3 dan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
RujukanTambahan
Al-Altas S. N. (1976). Islam: The concept of religion & the foundation of ethnic & morality. Kuala Lumpur.

Huitt, W. (2003). Important values for school-aged children and youth: A preliminary report. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved on December 2003

Kementerian Penddikan Malaysia (2000). Sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rajendran, N.S. & Ee, A.M. (1988) Pendidikan Moral untuk bakalguru. Kuala Lumpur : Longman.

Ryan, K. & Bohlin, K.E. (1999). Building character in schools. CA: Jossey-Bass.
20.
Maklumat Tambahan
Tiada