Wednesday, 4 February 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) KELAS BERCANTUM

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 1, 2 & 3
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Tahun 1
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian
4.1 Mengamalkan sikap berterima kasih


Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
4.1.1 Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa
4.1.2 Mengenali pelbagai cara memberi penghargaan
4.1.3 Menyatakan perasaan penghargaan atas pemberian yang diterima
4.1.4 Memberi penghargaan melalui pelbagai cara
4.1.5 Menunjukkan cara memberi penghargaan

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Tahun 2
4. Berterima kasih
    Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan   
    pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu 
    jasa, sumbangan atau pemberian.
   4.1 Mengamalkan budaya berterima kasih dalam
          keluarga


4.1.1 menerangkan cara memberi penghargaan dalam
keluarga
4.1.2 menyenaraikan kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga
4.1.3 menyedari kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga
4.1.4 mengamalkan cara memberi penghargaan dalam keluarga

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Tahun 3
4. Berterima kasih
    Perasaan dan perlakuan untuk   menunjukkan pengiktirafan  
    Dan  penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau
    pemberian.
   4.1 Menunjukkan penghargaan 
         terhadap sumbangan warga sekolah4.1.1 menyatakan sumbangan warga sekolah
4.1.2 menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah
4.1.3 menceritakanperasaanapabila menghargaisumbangan warga sekolah
4.1.4 mengamalkan sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolahCONTOH RPH KELAS BERCANTUM TAHAP 1 (PENDIDIKAN MORAL)

MAKLUMAT AM
Tahun
1
2
3
Tarikh
4 Februari 2015
Masa
8.30-9.30 pagi
Bilangan Murid
2 orang
2 orang
2 orang
Tema
Diri Saya
Saya dan keluarga
Saya dan sekolah
Tajuk
*** Rujuk tajuk dalam Buku Teks atau tajuk bahan rangsangan utama (tajuk video/ lagu/ sajak dll.)
*** Rujuk tajuk dalam Buku Teks atau tajuk bahan rangsangan utama (tajuk video/ lagu/ sajak dll.)
Hargai sumbangan warga sekolah (Contoh tajuk yang dipetik dari Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 3… yang akan digunakan dalam pembelajaran)
Standard Kandungan
4.1 Mengamalkan sikap berterima kasih
4.1 Mengamalkan budaya berterima kasih dalam keluarga
4.1 Menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan warga sekolah
Standard Pembelajaran
4.1.2 Mengenali pelbagai cara….
4.1.5 Menunjukkan cara …
4.1.1 Menerangkan cara…
4.1.4 Mengamalkan cara…
4.1.1 Menyatakan sumbangan…
4.1.3 Menceritakan perasaan apabila …
Objektif
Pada akhir pembelajaran murid dapat;
1.  Menyebut dua cara….
2. Melakonkan cara…
Pada akhir pembelajaran murid dapat;
1.  Menerangkan tiga cara….
2. Menunjuk cara memberi penghargaan…
Pada akhir pembelajaran murid dapat;
1.  Menyatakan tiga sumbangan….
2. Menjelaskan perasaan…
Pendekatan
Pemupukan Nilai
Analisis Nilai
Penjelasan Nilai
EMK
ICT – Google images
ICT – You Tubes
i-THINK – Peta bulatan
Bahan Bantu Mengajar
1.  Komputer + Broadband + LCD
2. Senikata lagu dll…
1.  Komputer + Broadband + LCD
2. Sajak dll…
3. Buku Teks
1.  Komputer + Broadband + LCD
2. Video dll…
LANGKAH PdP
Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti PdP
Catatan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Set Induksi
Orang  yang berjasa kepada saya
Orang  yang berjasa dalam keluarga
Orang  yang banyak sumbangan di sekolah
Tunjuk gambar
Soalan: Siapakah yang paling berjasa?

- Guru membimbing

Guru Kaitkan jawapan murid dengan nilai dan tajuk pelajaran
Baca sajak
Soalan: Siapakah yang paling berjasa dalam keluarga?

- Murid berbincang dengan rakan

Guru Kaitkan jawapan murid dengan nilai dan tajuk pelajaran
Tonton Video
Soalan: Jelaskan siapakah yang paling banyak sumbangan di sekolah?
- Murid berbincang dengan rakan

Guru Kaitkan jawapan murid dengan nilai dan tajuk pelajaran

ABM:
Video
Gambar
Sajak
PENDEKATAN
Analisis dan Penjelasan Nilai


Langkah 1
Cara-cara mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa
1.
2.
3.
Cara-cara memberi penghargaan dalam keluarga
1.
2.
3.
Sumbangan warga sekolah:
1.
2.
3.
Murid mengakses Google images `berterima kasih’ dan menyebut dua cara….
(Murid mengakses internet)
Murid merujuk Buku Teks m. s.. dan menerangkan tiga cara….

(Murid berbincang)

Dengan menggunakan Peta Bulatan murid mencatatkan tiga sumbangan….

-Guru membimbing
ABM
1.  Internet
2. Buku Teks
3. Peta Bulatan
KAEDAH
1. kelas
2. Berpsangan
3. kumpulan
EMK:
1.  internet
2. iTHINK

Langkah 2
Cara-cara mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa
Cara-cara memberi penghargaan dalam keluarga

Sumbangan warga sekolah:

Murid melakonkan …
Murid menunjuk cara
Murid menyatakan perasaan
TEKNIK:
1. Lakonan
2. Tunjuk cara

Langkah  3
Pemulihan
Latihan bertulis
Pengayaan
Murid dibimbing…
Murid membuat latihan dalam buku teks
Murid  menjawab berdasarkan lembaran kerja
ABM:
1. Buku Teks
2. Lembaran Kerja
Penutup
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Murid menyanyi Lagu
Murid menyanyi Lagu
Murid menyanyi Lagu
ABM:
Senikata Lagu `Terima Kasih’

Penilaian:            ________________________________________________________________________
                                ________________________________________________________________________
Refleksi:               ________________________________________________________________________
                                ________________________________________________________________________


drabdshatar

1 comment:

  1. Salam sejahtera,

    bagaimana saya boleh menghubungi prof.

    017 890 1736

    saya ketua penitia pen moral ingin belajar lebih lanjut tentang pendidikan marol

    ReplyDelete