Monday, 30 January 2012

Tugasan ISL

ELM 3101: TUGASAN ISL

MINGGU
TARIKH
ISL
1
04 Jan.
Berikan lima contoh Pernyataan Normatif dan Pernyataan Deskriptif.
2
9 Jan
& 11 Jan.
Memberi dua contoh berkaitan  konsep baik, benar dan patut.
5
30 Jan. & 1 Feb
Sediakan grafik yang menerangkan jenis nilai dan contoh yang releven dengan situasi kehidupan.

Sediakan secara grafik ciri-ciri keperibadian mulia beserta contoh yang releven dengan situasi kehidupan.

6
06 - 08 Feb..
Sediakan satu contoh situasi kehidupan  berkaitan Kemoralan Sosial  dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial


drabdshatar

No comments:

Post a Comment