Thursday, 12 July 2012


SOALAN TUTORIAL DAN ISL
Minggu 1- Minggu 9
ELM3101: Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral

Minggu/ Tarikh
Tutorial
(jam)
ISL
    (jam)    
M 1

20/6
&
21/6
·           Menjelaskan perincian huraian sukatan Pendidikan Moral KBSR.
Perkembangan isi kandungan
-Cadangan isu dan situasi nilai
-Kandungan Akademik
-Hasil pembelajaran
-Cadangan aktiviti
·       Pelajar membentangkan hasil tugasan yang telah dilaksanakan dalam ISL
    
Secara berpasangan pelajar dikehendaki menyediakan kelima-lima  bidang pembelajaran dan menyediakan sub nilai dalam bentuk grafik

M 2

27/6
&
28/6
Pelajar membentangkan hasil rancangan pelajaran semester yang telah dilaksanakan dalam ISL. Pensyarah membuat komen/mengulas

Dalam kumpulan berempat pelajar menyediakan satu contoh pengajaran semester bagi tahun 2 mengikut topik dalam bentuk jadual

M 3

4/7
&
5/7

Pelajar membentangkan hasil tugasan yang telah dilaksanakan dalam ISL


Membuat analisis Pendekatan  yang sesuai  bagi setiap bidang pembelajaran semasa proses pengajaran  dan pembelajaran       dijalankan dalam bentuk jadual.

M 4

11/7
&
12/7
Pelajar  membentangkan hasil tugasan yang telah dilaksanakan dalam ISL

Pelajar dibahagikan kepada lima  kumpulan untuk menyediakan:
·         satu pendekatan pelajaran dan mereka dikehendaki menerangkan kaedah dan teknik yang sesuai mengikut nilai yang dipilih.

M 5

18/7
&
19/7
Perbincangan dalam kelas setelah maklumat diperolehi oleh pelajar tentang kebaikan dan kelemahan strategi dan kaedah yang dipelajari

Pelajar membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapat maklumat tentang kebaikan dan kelemahan setiap strategi dan kaedah yang telah dibincangkan
M 6

25/7
&
26/7
Pelajar membentangkan hasil tugasan yang telah dilaksanakan dalam ISL

Dalam kumpulan berempat pelajar membuat banding beza strategi dan kaedah pengajaran dalam bentuk jadual


M 7

1/8
&
2/8
Pelajar membentangkan
contoh situasi dalam menjelaskan kaedah teori of constraint

Dalam kumpulan berempat ,pelajar mencari maklumat dan menyediakan satu contoh situasi dalam kaedah pembelajaran berasaskan teori of constraintM 8

8/8
&
9/8
Pelajar membentangkan contoh pengajaran harian yang telah mereka bina bagi menjelaskan lagi kefahaman mereka terhadap ke lima-lima kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.

Dalam kumpulan berdua, pelajar mendapatkan maklumat dan menyediakan satu contoh pengajaran harian berdasarkan salah satu dari kemahiran yang telah dipelajariM 9

15/8
&
16/8
·           Pelajar membentangkan hasil tugasan mereka dalam pembinaan bahan sumber seperti yang tercatat dalam soalan ISL
·          Pensyarah menerangkan cara pemilihan sumber BBM  dan penggunaannya dalam bentuk grafik.

Secara berkumpulan pelajar diminta untuk membina bahan sumber  seperti-bahan maujud, cetakan, rakaman dan lain-lain sumber yang sesuai untuk satu slot pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral


drabdshatar

No comments:

Post a Comment