Monday, 14 July 2014

ELM3023E Table 3

8.

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,  SLT) SetiapTajuk
Interaksi Bersemuka
Interaksi
Bukan  Bersemuka
Jumlah

Kuliah
Amali
Tutorial
Pentaksiran
Pembelajaran Kendiri  (s/s kuliah)
Lain-lain (Tugasan/ulang
kajidll)
Pengenalan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

2

1

2

5
Persediaan Rancangan Pelajaran Semester dan Rancangan Harian Pendidikan Moral

2

1

2

5
Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral

4

2

4

10
Strategi dan Kaedah dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral

6

3

6

15
Aplikasi Kemahiran dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral

2

1

2

5
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

2

1

2

5
PersembahanPengajaranMikro dan MakroPendidikan Moral

10

5

10

15
PenilaianPengajaranMakro

2

1

2

5
KerjaKursus / Amali


45
45
UlangkajiPeperiksaan0
Peperiksaan


0
Jumlah
30
0
15
0
30
45
120
19.
RujukanAsas
Abdul Rahman Md. Aroff& Chang L.H (1994). Pendidikan Moral: Siripendidikan. Kuala Lumpur: Longman Sdn. Bhd.

Mukherjee, H,J,E, Chang, L.H., dan N. S. Rajendran (1992). Strategi pengajaran pendidikan MoralKBSM. Petaling Jaya Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian Sukatan Pendidikan Moral Tahun 3 dan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
RujukanTambahan
Al-Altas S. N. (1976). Islam: The concept of religion & the foundation of ethnic & morality. Kuala Lumpur.

Huitt, W. (2003). Important values for school-aged children and youth: A preliminary report. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved on December 2003

Kementerian Penddikan Malaysia (2000). Sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rajendran, N.S. & Ee, A.M. (1988) Pendidikan Moral untuk bakalguru. Kuala Lumpur : Longman.

Ryan, K. & Bohlin, K.E. (1999). Building character in schools. CA: Jossey-Bass.
20.
Maklumat Tambahan
Tiada

No comments:

Post a Comment