Monday, 14 July 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN/ SEMESTER KSSR (TAHAP 1) - CONTOH PENYEDIAAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 


BIL
1
Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta
alam dan mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan agama masing-masing
selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.1 Menghormati kepelbagaian perayaan
1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia.
B1D11E1
Boleh  menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

1-3

1.1.2 Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh
warga sekolah.


1.1.3 Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah.
B2D11E1
Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah

B2D11E2
Boleh menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah

B2D11E3
Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah

1.1.4 Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah.
1.1.5 Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah.
B3D11E1
Boleh mengamalkan sikap menghormati   pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah mengikut arahan


B4D11E1
Boleh  mengamalkan sikap menghormati   pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah tanpa disuruh

B5D11E1
Boleh mengamalkan dan memupuk sikap   menghormati   pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah

B6D11E1
Sentiasa mengamalkan sikap  menghormati    perayaan yang disambut oleh warga sekolah dalam pelbagai situasi dan boleh dicontohi


2
2. Baik hati

Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.

2.1 Memberi bantuan kepada warga sekolah
2.1.1 Menyatakan cara membantu warga sekolah.

B1D7E1
Boleh menyatakan cara membantu warga sekolah

4-6
2.1.2 Menyenaraikan kepentingan membantu warga
sekolah.

B2D7E1
Boleh menjelaskan kepentingan membantu warga sekolah

2.1.3 Menceritakan perasaan setelah membantu warga
sekolah.


2.1.4 Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga sekolah.

B4D7E1
Boleh menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah.

B3D7E1
Boleh mengamalkan sikap membantu warga sekolah

B5D7E1
Boleh mengamalkan dan memupuk sikap membantu warga sekolah.

B6D7E1
Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap saling membantu warga sekolah dengan tulus ikhlas dan boleh dicontohi
No comments:

Post a Comment