Monday, 14 July 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN/ SEMESTER KSSR (TAHAP 2) - CONTOH PENYEDIAAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4


MINGGU


STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD  PRESTASI

CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
Minggu
1
2 – 3
Januari
2014


Minggu
2
6-10
Januari
2014


Minggu
3
13-17
Januari
2014
1.Kepercayaan Kepada
Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.1 Menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran
Pada akhir pembelajaran , murid dapat:

1.1.1 Menyenaraikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

1.1.2 Menerangkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai dan kepercayaan jiran

1.1.3 Menyedari kepentingan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

1

2

3

  

4


56

Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

Murid menerangkan kebaikan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran

Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan

Murid mendemonstrasikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran
dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohiNo comments:

Post a Comment