Saturday, 8 September 2012

Pengajaran Mikro

PISMP SEM 4 (2012):

P&P seterusnya adalah berkaitan tajuk Pengajaran Mikro dan Mikro. Disertakan URL berkaitan tajuk Pengajaran Mikro untuk rujukan:

Tugasan PISMP SEM. 4 (TESL 1):
1. Sila baca nota Pengajaran Mikro.
2. Dengan menggunakan RPH (kunpulan 6 orang), buat persediaan untuk `Pengajaran Mikro'.
3. Tentukan setiap ahli kumpulan mengajar kemahiran atau langkah P&P yang berbeza.
4. Aplikasi dan rakaman akan dibuat bermula 20 September 2012.
Terima kasih.

Sila click URL di bawah;
https://docs.google.com/open?id=1mA75758pXfTCYfRJ5HUVD71EP0j4l6x6nmA7fa7rGSvjcth4bhH8Wd4FhqkM
drabdshatar

No comments:

Post a Comment