Wednesday, 8 August 2012

Format RPH KBSR (Pendidikan Moral)


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 

Mata Pelajaran:           Pendidikan Moral 
Tahun  :                       5 Arif
Tarikh  :                       28 Februari 2008
Masa    :                       8.00-9.00 pagi
Bil. Murid:                    20 orang
o    Amalan bersederhana dalam penggunaan sumber-sumber 
alam yang bernilai
-       Projek mengurangkan sisa, mengguna dan mengitar
    semula sisa
Isu/ Situasi:                  Fikir Dahulu Sebelum Buang
Hasil Pembelajaran:     Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat;
Peng. Sedia Ada:         Murid selalu makan atau minum daripada makanan yang  dibungkus  
                                    atau ditinkan.
Pendekatan:                 Pemupukan Nilai
Alat Bantu Mengajar:    Buku teks (m.s 92-95), Buku Latihan, Komputer/ LCD 
                                     (Gambar Hasil Kraftangan), jambangan bunga, tin/ botol minuman, gam dan gunting.
Kemahiran Generik:     KBKK (membanding-beza), KMD
  

Langkah P&P/
masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P
Catatan
(Kaedah/ teknik, ABM, Nilai, ICT, KBKK, KMD)
Set Induksi
(5 minit)

Lagu `Elakkan Pembaziran’


 • Guru memaparkan seni kata lagu di layar putih.
 • Murid diminta menyanyi lagu `Elakkan Pembaziran’ bersama-sama.
 • Murid diminta memberi maksud beberapa perkataan dalam seni kata lagu.
 • Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk.

- Sumbangsaran
- Nyanyian

- Seni kata lagu (rujuk buku teks m.s 95).

- Cintai dan    
  hargai alam
   sekitar.

Langkah 1
(15 minit)
Fikir Dahulu Sebelum Buang

- Cara penggunaan sumber alam.

- Kesan kepupusan sumber alam
 • Murid diminta merujuk buku teks m.s 92-93
 • Murid membaca petikan.
 • Guru dan murid berbincang berdasarkan soalan dalam buku teks.
 • Murid diminta Menyenaraikan cara penggunaan sumber alam dan kesan kepupusan sumber alam.
- Perbincangan kelas.

- Buku teks m.s 92-93

- Menjana idea
Langkah 2
(10 minit)

Fikir Dahulu Sebelum Buang

Betul
- Kongsi kereta
- Menggunakan kenderaan
   awam
- Menutup dapur gas
  selepas memasak
- Menutup pili selepas  
  mencuci kereta

Salah
- Membiarkan air melimpah
- Membuang sampah merata.

 • Murid berbincang secara berpasangan tentang penggunaan sumber alam yang betul atau salah.
 • Mengisi borang `GO’.

 • Meluahkan perasaan terhadap tindakan seseorang yang membazirkan sumber alam.
                           
- Perbincangan 
  dan
  pembentangan.
- Rasional

- Buku teks m.s 92-93
- `GO’ Banding 
   Beza
- KMD (perasaan)
Langkah 3
(20 minit)

Menghasilkan bekas alat tulis dengan menggunakan tin atau botol minuman terpakai/ terbuang.

 • Murid diminta bersedia untuk melakukan projek.
 • Guru memaparkan contoh hasil kraftangan yang telah siap.
 • Guru menunjukkan cara membuat bekas alat tulis.
 • Murid melakukan aktiviti.
 • Guru meminta murid mempamerkan hasil masing-masing.


- Demonstrasi
  Projek

- Komputer/ LCD

- Kreativiti

Langkah 4
(5 minit)
Pengukuhan
 • Murid diminta menjawab soalan latihan dengan menandakan (      ) pada ruang yang betul.


- Latihan bertulis

-Buku teks m.s 95)
- Buku Latihan

- Yakin
Penutup
(5 minit)
Rumusan
 • Murid diminta menyanyikan semula `Elakkan Pembaziran’.
 • Dua orang murid diminta membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
 • Guru meminta murid membawa tin botol minuman ke sekolah untuk projek seterusnya.

- Nyanyian
- Komputer/LCD
- Cintai dan   
  hargai alam
   sekitar.


Refleksi Kendiri:drabdshatar

No comments:

Post a Comment