Monday, 6 August 2012

TUGASAN PBS: ELM 3102

INSTITUT PENDIDIKAN GURU 
KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 

ELM 3102 : KURIKULUM DAN KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL 

Pendidikan moral ialah satu program yang mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral,perasaan moral dan tingkah laku moral.Dengan itu murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani,intelek,emosi,rohani dan sosial.

 Prinsip-prinsip itu adalah :
• Bertanggungjawab pada diri,keluarga dan orang lain;
• Berpegang teguh pada ajaran agama;
• Prihatin kepada alam sekitar;
• Mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup;
• Bersemangat patriotik;
• Menghormati hak asasi manusia; dan
• Mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.

 Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Berdasarkan Falsafah Pendidikan(FPK) jelaskan 5 ciri Falsafah Pendidikan(FPK) dan sejauh manakah sekolah telah berjaya merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) tersebut.

 ARAHAN
1. Tugasan dinilai berdasarkan keupayaan anda mengemukakan bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda.
2. Format penulisan adalah seperti berikut :
i. Arial
ii. Saiz huruf 12
iii. Langkau satu setengah baris
iv. Rujukan mengikut format A.P.A
v. Lampiran
 3. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%
 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian,kematangan hujah, bersifat ilmiah.
 5. Panjang tugasan tidak kurang dari 15 muka surat(tidak termasuk lampiran).
 6. Tarikh penghantaran 27.08.2012

 CONTOH JURNAL

CATATAN

 Nama pelajar :______________    Kumpulan/Tahun Akademik :__________________    
 Tarikh Catatan :_____________    Tahap/kelas :__________________              
 Tajuk/Bidang :_______________    

Aspek Pemerhatian : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Refleksi Kendiri : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Pelajar : ___________            Tandatangan Pensyarah ____________PANDUAN SKOP DAN TUGASAN UNTUK PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2012 PENDIDIKAN MORAL 

• Pemilihan tajuk selaras dengan HSP/dokumen Standard KSSR.
• Pernyataan hasil/objektif pembelajaran eksplisit,spesifik dan jelas.
• Pendekatan pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan aktiviti dan murid.
• Pelaksanaan aktiviti mengambil kira keselarasan dengan
     i. Hasil/objektif pembelajaran
     ii. Kemahiran set induksi
     iii. Kemahiran menerang
    iv. Kemahiran menyoal
    v. Kemahiran penutup
    vi. Penggunaan kaedah/teknik yang sesuai dan pelbagai

• Terdapat unsur Elemen Merentas Kurikulum (KSSR)
• Bahan bantu mengajar
• Penilaian – pengajaran pembelajaran
     i. Kesesuaian instrument/item penilaian
     ii. PBS (KSSR)
• Tindakan Susulan Guru
     i. Aktiviti pengayaan/pemulihan

No comments:

Post a Comment