Friday, 3 August 2012

PENGAJARAN MIKRO

KONSEP
 Membekal dan memperkenalkan guru pelatih secara ansur maju akan aktiviti yang kompleks Fokus kepada kemahiran pengajaran khusus yang telah dikenal pasti. Maklum balas dimantapkan dengan penggunaan video dan borang penyeliaan bagi setiap kemahiran

 Dikecilkan dalam tiga cara: Saiz kelas – jumlah pelajar mungkin 5 orang Jangka masa pengajaran – boleh jadi 5 – 10 minit Kesukaran tugasan – berfokus pada satu kemahiran satu-satu masa “… alasan untuk menyokong teknik ini ialah teknik ini membolehkan guru memajukan himpunan kemahiran profesional dalam suasana pengajaran yang keondusif, jauh daripada hiruk-pikuk suasana biasa, dan ini terutama kepada guru pelatih yang baru mula, suasana yang agak selamat amat penting untuk pembelajaran yang berkesan. ..”
                                                                       Wragg, E.C. “Teaching Teaching (David dan Charles,1974)

KEMAHIRAN P&P

  1.  Set induksi, 
  2. Penggunaan papan tulis, 
  3. Variasi rangsangan, 
  4. Penyoalan, 
  5. Peneguhan, 
  6. Penerangan, 
  7. Penggunaan bahan bantu mengajar dan
  8. Penutup

No comments:

Post a Comment