Wednesday, 8 August 2012

Format RPH KSSR (Pendidikan Moral)


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

1. Mata Pelajaran:               Pendidkan Moral
2. Tahun:                             2 Bestari
3. Masa:                               9.00-10.00pagi
4. Standard Pembelajaran:    4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 (Kod sahaja –
                                            berdasarkan Dokumen Standard - BPK)

5. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat;
                            i. menyatakan tiga cara memberi penghargaan kepada keluarga.
                           ii. menyatakan kepentingan memberi  penghargaan kepada keluarga
                          iii. memberi  penghargaan kepada ahli keluarga

6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
                i. Menjana idea beberapa cara memberi penghargaan kepada keluarga
                   secara lisan atau dengan menggunakan bahan.
                            ii. Sumbangsaran berkaitan kepentingan memberi penghargaan
                               kepada keluarga.
                            iii. Murid menghasilkan kad sempena Hari Ibu/ Bapa dengan
                                menggunakan komputer untuk diserahkan kepada ibu bapa.

7. EMK:
                i. Kreativiti: menjana idea
                ii. TMK: menggunakan pemprosesan kata (Ms Word)

8. Bahan Bantu Belajar:
Contoh kad ucapan Hari Ibu/ Bapa, gambar hadiah, jambak bunga,
 lembaran kerja, gam dan gunting.

9. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: (Rujuk kepada Dokumen 
                                                                  Standard Prestasi – LPM)
                i. Lembaran kerja (Padankan gambar dengan ucapan
                   yang berkaitan dengan penghargaan)
                ii. Kad Hari Ibu/ Bapa yang dihasilkan oleh murid bagi menunjukkan
                   cara member penghargaan kepada keluarga.

10. Refleksi:
                i. 36 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan.
                ii. 4 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu
                    pelajaran akan datang.drabdshatar

No comments:

Post a Comment