Thursday, 2 August 2012

Agama Hindu

Tokoh Dan Ajaran Agama Hindu Tidak mempunyai pengasas atau satu kitab suci tertentu . Evolusi pemikiran manusia Ajaran dan kitabnya terkawal dalam bahasa Sanskrit . Agama tertua

Ia terbentuk kepada empat Veda (kebijaksanaan daripada cahaya putih), iaitu

  1. Rig Veda, 
  2. Yajur Veda, 
  3. Atharva Veda dan 
  4. Sama Veda 
 Setiap Veda meliputi empat bahagian, iaitu

  1. Samhita, 
  2. Brahmana, 
  3. Aranyaka dan
  4.  Upanishad. 
Swadiri merupakan tema utama dalam Upanishad yang mempercayai bahawa ia dapat mengetahui cara penyelesaian kepada masalah yang rumit dan kejiwaan pada swadiri adalah inti dalam dunia luaran Agama Hindu ialah kewujudan satu Tuhan yang maha esa dan teragung  Dewa-dewi yang dipuja oleh penganut Hindu mengikut mazhab Dewa Brahma adalah,

  1. Dewa Siva 
  2. Dewa Vishnu. 
Brahman boleh menjelma dalam sebarang rupa mengikut persepsi penganut dan boleh memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Brahman - aspek penciptaan Vishnu mewakili aspek pemeliharaan alam dunia sebagai Peruma Vishu menjelmakan dirinya sebanyak sembilan kali untuk menyelamatkan umat manusia dalam penderitaan. Siva kuasanya sebagai pembentukan semula terhadap apa yang telah dimusnahkan Setiap roh(atma) individu dilahirkan semula sebagai memberi peluang kepada roh menebus segala dosanya dan menikmati segala pahalanya Pusingan kelahiran semula merupakan suatu penderitaan (samsara) dan setiap penganut Hindu akan berusaha mencapai Mokhsa dengan mengelakkan perbuatan dosa, menambahkan pahala, menguatkan iman dan sembahyang Mokhsa hanya dapat dicapai apabila atma bersatu dengan Tuhan Ia berfungsi sebagai penggerak dan pembekal kuasa untuk melihat segala yang difikir, dibuat atau dirasa. Ia adalah diri individu yang sebenar, bukan tubuh fizikalnya

No comments:

Post a Comment